Dinlər həqiqətən sülh üçün mü yarandı?

Musəvilik

  • İndi get Amaleklilər-ə hücum et. Onlara aid hər şeyi tamamilə məhv et, heç bir şeyi əsirgəmə. Qadın, kişi, uşaq, öküz, qoyun, dəvə, eşşək – hamısını öldür. – I. Samuel (15/3)
  • Tutulanların bədəni deşik-deşik ediləcək, ələ keçən qılıncdan keçiriləcək. Uşaqları gözləri önündə parçalanacaq, evləri dağıdılacaq, qadınlarının namusu kirlədiləcək. – Yeşaya (13/15-18)

Xristianlıq

  • Yer üzünə sülh gətirməyə gəldiyimi sanmayın! Sülh deyil, qılınc gətirməyə gəldim. – Matta (10/34).
  • Mən dünyaya atəş yağdırmağa gəldim. Kaş bu atəş indidən alovlanmış olaydı! Yer üzünə sülh gətirməyəmi gəldiyimi sanırsınız? Sizə yox deyirəm, ayrılıq gətirməyə gəldim. – Luka (12/49)

İslam

  • Onları harada tutsanız öldürün. Sizi qovub çıxardıqları yerdən siz də onları çıxarın. Zülm və sıxıntı, adam öldürməkdən daha ağırdır. Kafirlərin cəzası belədir. – Bəqərə (2/191)
  • Fitnə ortadan qalxıb Allahın dini tam mənası ilə suveren olana qədər onlarla döyüşün. – Bəqərə (2/193)
Reklamlar