Enki, Ninti və yaradılış

Enki cənnətdəki qadağan olunmuş meyvələri yeyir. Sonra xəstələnir və qabırğası ağrıyır. Yer İlahəsi vəziyyətə təəssüflənir və onu sağaltmağa çalışır. Qabırğanın sağalması üçün Ninti ilahəsini yaradır. Nin=xanım, ti=qabırğa. Ninti – qabırğanın qadını deməkdir. Daha sonra Ninti Enkini sağaldır. Bu hekayə “Adəmin qabırğa sümüyündən yaradılan Həvva” hekayəsinin açıqlığa qovuşduğu məntiqi Şumer mifidir.

Reklamlar