Məhəmməd və Merac

Məhəmməd meraca necə çıxdı sualına, “Apollo 11 kosmik gəmisi ilə çıxdı” cavabını eşidəndə gülərik, ancaq “quyruğu dəvə quyruğu kimi, üzü insan üzü kimi, dırnaqları mərcandan, ərəbcə danışan Buraq adlı, yaqud gözlü, qanadlı qısraq ilə Məhəmməd səmaya çıxdı, həm də oksigen dəstəksiz” cavabını verən İslamı nə üçün ciddiyə alırıq? Üstəlik insan üzlü qısraq Aşşurdan oğurlanmadır. Aşşurlarda Lamassu, insan başlı, buğa bədənli, qartal qanadlıdır. Ərəblərdə Buraq, insan üzlü, qısraq bədənli, işıltılı qanatlı, addımını gözünün görə bildiyi ən son nöqtəyə atan, qatırdan kiçik, eşşəkdən böyük bir heyvandır. Buraq adı da ibranicə “şimşək” mənasındakı “barak”-dan gəlir. Beni-Qureyza və Heybər qətliamlarında Səfiyənin atasını və ərini öldürdükdən 2 gün sonra Səfiyəylə yatan Məhəmmədin atı ilə göyə uçması İslamda məntiqlidir, amma Miladda marallarla göydə gəzərək uşaqlara hədiyyə gətirən Şaxta Baba məntiqsizdir. Qüsursuz halda olduğuna inanılan Allahın yaradıcısı olmadığına görə, biz qüsurlu insanların da yaradıcısı yoxdur.

Reklamlar