Nədən yaradıldıq?

İslam dininin müqəddəs saydığı və hər şeyi ona əsasladığı kitabda nədən yaradıldığımızın axtarışına çıxdıq. Görünür ki, kitab ziddiyətlərlə doludur.

 • Ali-İmran (3/59) – Allahın qatında İsa da Adəm kimidir (atasız dünyaya gəlmişdir). Allah onu torpaqdan yaratdı. Sonra ona: “Ol!” -, dedi, o da oldu. – Torpaqdan?
 • Ələq (96/2) – O, insanı bir laxtalanmış qandan yaratdı. – Qandan?
 • Məryəm (19/67) – Məgər insan ilk öncə onu yoxdan yaratdığımızı xatırlamırmı? – Heç nədən?
 • Hicr (15/26) – Biz insanı quru və qoxumuş qara palçıqdan yaratdıq! – Bişmiş palçıq? Qara palçıq?
 • Ənbiya (21/30) – Məgər kafir olanlar göylə yer bitişik ikən bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi?! Yenə də iman gətirməzlər? – Sudan?
 • Fatir (35/11) – Allah sizi torpaqdan, sonra nüftədən xəlq etmiş, sonra da sizi cüt-cüt yaratmışdır. – Nütfə? Torpaq?
 • Nur (24/45) – Allah hər canlını bir sudan yaratmışdır. – Sudan?
 • Furqan (25/54) – İnsanları sudan yaradan, onları əsl qohum və sonradan qohum edən odur. – Sudan?
 • Rum (30/20) – Sizi torpaqdan yaratması, sonra da sizin bir insan olub yer üzünə yayılmağınız onun qüdrət əlamətlərindəndir. – Torpaqdan?
 • Həcc (22/16) – Biz Quranı beləcə açıq-aşkar ayələr şəklində nazil etdik. – ???
 • Nisa (4/82) – Onlar Quran barəsində düşünməzlərmi? Əgər o, Allahdan qeyrisi tərəfindən yazılsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyət tapardılar.
Reklamlar