Elm və Quran

Elm və Quran bir-birinə ziddirmi? Yoxsa bir-birini təsdiqləyir mi?

Reklamlar

Enki, Ninti və yaradılış

Adəm və Həvva hekayəsinin əslini öyrənmək istərdinizmi? Bununla bağlı Şumer dastanlarına bir baş çəkək.

Nədən yaradıldıq?

İslam dininin kitabı olan Qurana görə nədən yaradıldığımızı öyrənməyə çalışaq.