Ah, Tanrım

Onlara yardım etməyən tanrı, mənəmi edəcəkdi?

Reklamlar

İnanın

Sən ərəbin arxasında dolan, bundan mənə nə?

Din kapitalizmin dayağıdır

Din üçün ilk dövrlərdən bəri saysız müharibələr edilmiş, saysız insanlar ölmüş və öldürülmüşdür.

Vicdan məsələsi

Aidiyyətiniz nə olursa olsun, əgər hadisələrə rəy bildirərkən vicdanınızla yox, başqa referanslarla hərəkət edirsinizsə, biz eyni tərəfdə deyilik.