Ölüm cəzası

Xeyr, bir insana ediləcək şey deyildir bu!

Reklamlar

Utanın!

Təxmin edin kimdir əsərimizin qəhrəmanı.

Mabel Pines

Gravity Falls-un ən əyləncəli obrazı ilə tanışın.

Uyumsuz dahi?

Sadəcə bir masası, bir unitazı və daha öncə otaqda yaşayanlar tərəfindən qoyulmuş kirli bir yatağı vardı.